Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

Wijk Kleine Brede Akker Sint-Truiden: Renovatie van 64 naar 61 woongelegenheden 

De wijk "Kleine Brede Akker" dateert van midden de jaren '60.

In het verleden werden de daken reeds vernieuwd.  Nu wordt er ook gestart met de inwendige renovatie van deze 64 woongelegenheden.   Deze werken omvatten de installatie van de centrale verwarming, aanpassing van de elektrische en sanitaire installatie, plaatsing van een ventilatiesysteem  en de  vervanging van de keukeninrichting. Uit de inventarisatie en het schetsontwerp, bleek dat een beperkte herindeling van de woningen en de appartementen noodzakelijk was om te voldoen aan de huidige normen van VMSW.  Dit werd dan ook mee opgenomen in het voorontwerp zodat er na renovatie 61 woningen over blijven.   Verder werd er ook beslist om de buitenschrijnwerk te vervangen en de spouwmuren te isoleren.

Het architectenbureau Quirynen & Jacobs uit Genk werd aangesteld om dit renovatiedossier samen te stellen.  Via de inventarisatie van alle woningen in het voorjaar van 2016 en de infovergadering  zijn zij ondertussen al  vertrouwd bij de huurders van deze wijk.  

Op woensdag 22 juni 2016 vond in de parochiezaal ‘De Kajaan’ een eerste algemene info-vergadering plaats waarop alle huurders in afzonderlijke kleine groepen uitgenodigd waren (hieronder vind je de powerpoint-presentatie).

In de daarop volgende maanden, werden de huurders individueel uitgenodigd voor een verder gesprek op het kantoor,  dit met de bedoeling de wensen van de huurders ivm de tijdelijke of definitieve herhuisvesting gedurende de renovatiewerken te kennen, zodat hiermee zo goed  mogelijk rekening gehouden kan worden.

Momenteel is Quirynen&Jacobs  bezig met de opmaak van de aanbestedingsdocumenten.   Wanneer dit volledig klaar is en de financiering van het project is vastgelegd bij VMSW, kan er over gegaan worden tot een openbare procedure om de aannemer aan te stellen.  

Wanneer we meer weten over de timing van het project, dan zal u dat hier vernemen en zal de fasering ook doorgegeven worden aan de huurders…..