Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

persoon ten laste

  • een ernstig gehandicapte gezinslid (+ erkend)
  • een inwonende kind jonger dan 18 jaar
  • een ander inwonend kind waarvoor u kinderbijslag ontvangt

netto-belastbaar gezinsinkomen

Dit inkomen vindt u terug op het aanslagbiljet van de belastingen (inkomsten 2007 – aanslagjaar 2008). U moet hiervoor het gezamenlijk belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbaar inkomen en eventuele achterstallen van alle gezinsleden samentellen.
Van sommige gezinsleden wordt het inkomen niet of slechts gedeeltelijk meegeteld.

volle eigendom

is zowel de naakte eigendom, als het vruchtgebruik. Bijvoorbeeld: zowel het huis, als erin mogen wonen of het mogen verhuren.

vruchtgebruik

is de opbrengst van een woning of stuk grond, denk aan huurinkomsten of de groenten uit de tuin. Als je het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan je de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, of er zelf in gaan wonen. Je hebt echter geen recht op de woning zelf, je mag de woning dus niet slopen, verkopen of wegschenken.

naakte eigendom

eigenaar zijn van een woning of bouwgrond zonder het te mogen gebruiken/bewonen of verhuren.

ADL-woning

wil zeggen dat een bewoner van zo’n woning ondersteuning krijgt bij ‘Activiteiten uit het Dagelijks Leven’, zoals opstaan, zich wassen, toiletgebruik, zich aankleden, eten, iets vastnemen, zich binnenshuis verplaatsen).

onbewoonbaar of ongeschikt / afwijking eigendom

enkel een verklaring (technisch verslag van de wooninspecteur Wonen Vlaanderen) dat aan bepaalde technische normen over onbewoonbaarheid of ongeschiktheid voldoet, geeft recht op een afwijking van de eigendomsvoorwaarde.

sociaal verhuurkantoor

is een instantie die woningen huurt op de private huurmarkt en deze woningen verhuurt aan personen en gezinnen die het financieel en/of sociaal moeilijk hebben. Deze instantie is daarvoor erkend door de overheid.

Huis van het Nederlands

Huis van het Nederlands 


Verplichte inburgeraar

De huisvestingsmaatschappij zal u doorverwijzen naar het onthaalbureau inburgering als u :

  • de Belgische nationaliteit heeft, maar niet in België geboren bent
  • geen Belgische nationaliteit heeft, en ook niet de nationaliteit van één van de staten: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland.

Deze instantie zal nagaan of u een verplicht inburgeraar bent.

Onthaalbureau Inburgering


actualisatie

De huisvestingsmaatschappij is verplicht om elke twee jaar (oneven jaren) haar kandidaten aan te schrijven. Er wordt dan nagegaan of de kandidaten nog geïnteresseerd zijn, of ze nog voldoen aan de voorwaarden en of hun situatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. Daarom wordt aan alle ingeschreven kandidaten schriftelijk gevraagd om opnieuw een aantal documenten te bezorgen aan de maatschappij.
 

Opgelet : Wie niet reageert op deze vraag of niet meer voldoet aan de voorwaarden, zal worden geschrapt van de wachtlijst