Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

Je kandidaat stellen voor een sociale woning 

Als kandidaat-huurder word je geacht een uitgebreide keuze te maken binnen het patrimonium. In functie van je specifieke gezinssamenstelling kan je op het keuze-formulier aanduiden voor welke locatie je voorkeur utigaat. Tevens kan je ook je voorkeur inzake type woongelegenheid hierbij opgeven.

Op het keuzeformulier wordt ook per locatie en type-woning aangegeven hoeveel woongelegenheden er  beschikbaar zijn.

 De huisvestingsmaatschappij kan evenwel steeds een te beperkte voorkeur weigeren als die een toewijzing onmogelijk zou maken.De keuze die je maakt, dient voldoende groot te zijn. De keuze moet in elk geval betrekking hebben op locaties met reeds verhuurde woongelegenheden. Enkel en alleen kiezen voor projecten in opbouw is onmogelijk.

Je kan tevens de maximale huurprijs (dit is de huurprijs exclusief eventuele huurlasten) opgeven die je wenst te betalen.

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare sociale woongelegenheden binnen ons werkgebied Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. De keuzeformulieren zijn opgedeeld volgens de rationele bezetting (alleenstaanden, koppels, gezinnen met 1, 2, 3 of meer kinderen) en deze kan je hieronder desgewenst downloaden.

 

In de "Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning" vind je meer informatie omtrent de keuzeverfijning. Zie onderstaande document:

 

Hieronder vind je de inschrijvingsbundel om je kandidaat te stellen voor een sociale woning. Je kan dit document hier afdrukken (in boekjesvorm) of je kan ook een papieren exemplaar bekomen op het kantoor van de huisvestingsmaatschappij. De inschrijvingsbundel bestaat uit:

- Het aanvraagformulier

- Het formulier 'controle eigendomsvoorwaarden'

- Het keuzeformulier (zie hierboven)

Tracht dit document vooraf zo volledig mogelijk zelf in te vullen. Breng het nadien, samen met alle vereiste bijlagen, persoonlijk binnen op de dienst kandidaat-huurders. Je dossier zal dan direct op de volledigheid gecontroleerd worden en desgevallend zal je verder geholpen worden met de inschrijnving indien dit nodig is.

Onvolledige dossiers dienen wij spijtig genoeg te weigeren en worden steeds terugbezorgd aan de kandidaat-inschrijver.

 

Je kandidaat stellen voor een garage/autostaanplaats 

Cv Nieuw Sint-Truiden verhuurt ook afzonderlijke garages/autostaanplaatsen.

Om je hiervoor kandidaat te stellen dien je onderstaand formulier ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de dienst kandidaat-huurders.