Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

Actualisatie wachtlijst kandidaat-huurders in 2019 

De eerstvolgende actualisatie gaat van start in april 2019!!

Meer informatie volgt.

Actualisatie wachtlijst kandidaat-huurders in 2017 

In het voorjaar 2017 werden de inschrijvingsregisters van de kandidaat-huurders geactualiseerd.

Op 24/05/2017 werden alle kandidaat-huurders (1041 KH), ingeschreven vóór 31/12/2015, aangeschreven met het verzoek om hun kandidatuur eventueel te willen herbevestigen, indien zij nog langer kandidaat wensten te blijven voor een sociale woongelegenheid. Kandidaat-huurders die na 1 januari 2016 werden ingeschreven, kregen geen brief en hoefden ook niets doen. Zij blijven gewoon op de wachtlijst ingeschreven.

Bij deze gelegenheid konden zij tevens hun voorkeur inzake gewenste ligging en type van sociale woning wijzigen, en dit met behoud van hun oorspronkelijke inschrijvingsdatum.

Wie niet op deze eerste brief schriftelijk reageerde, kreeg op 06/07/2017 nog een herinnering toegezonden.

De kandidaten die op deze herinnering niet binnen de 15 kalenderdagen reageerden, werden inmiddels geschrapt! Deze schrapping is definitief!

 

Hieronder geven wij je een overzicht van de stand van zaken op 17 augustus 2017:

- 1041 kandidaat-huurders werden uitgenodigd om hun kandidatuur opnieuw te willen bevestigen;

- 662 kandidaten hebben hun kandidatuur ook effectief herbevestigd;

- 289 kandidaten werden definitef geschrapt;

- tijdens de actualisatieperiode werd voor 90 kandidaat-huurders de inschrijving stopgezet omdat zij tijdens de actualisatie:

  • een toewijzing hebben aanvaard;
  • geschrapt werden van de wachtlijst wegens het tweemaal weigeren van een aanbod of het niet meer voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bij toewijzing.

Samen met het aantal kandidaten die ingeschreven waren na 01/01/2016 (en die dus niet betrokken waren bij deze actualisatie) bedraagt het aantal kandidaat-huurders op 17 augustus op onze wachtlijst nog steeds 1112.

Ter vergelijking: Eind 2016 waren er in totaal 1417 kandidaat-huurders ingeschreven voor een sociale woning.

Hieronder kan je de wettekst van de procedure van actualisatie downloaden.

   downloaden