Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

info voor nieuwe huurders 

De medewerker verhuringen, zal de nieuwe huurders binnen de drie maanden na inhuis persoonlijk bezoeken voor een kennismakingsgesprek. 

Hierbij zal geïnformeerd worden naar de tevredenheid van de huurder over de contacten met de medewerkers van onze huisvestingsmaatschappij, over de woning en worden eventuele verdere vragen van de huurder beantwoord.

Bij deze gelegenheid zal aan de nieuwe huurder tevens een info-brochure worden bezorgd met hele wat nuttige informatie. Deze infobrochure kan je hieronder ook downloaden.

Vanzelfsprekend kan elke huurder ook steeds op ons kantoor terecht met al zijn vragen.

De medewerker  verhuringen staat tevens in voor de uitvoering van enquêtes bij de vertrekkende huurders om te peilen naar hun mening ivm met hun woning en buurt waar ze woonden, de reden van verhuis, enz. . De bedoeling hiervan is problemen tijdig te detecteren om in de toekomst alzo beter preventief te kunnen optreden.

   Hieronder kan je de brocuhre "wegwijs bij