Sitemap Contact
Error showing flash-object.
Sitemap Contact
zoeken

Verhuring buiten sociaal huurstelsel 

De huisvestingsmaatschappijen mogen een beperkt aantal woningen verhuren buiten het sociaal huurstelsel. Dit is wettelijk geregeld.

Er mag enkel verhuurd worden aan openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die de Vlaamse Regering hiervoor erkent (hierna "verhurende instellingen" genoemd), op voorwaarde dat de verhuring één van de volgende doeleinden heeft:

 1. het huisvesten van een bijzondere doelgroep, als wordt aangetoond dat die verhuring niet rechtstreeks mogelijk is aan de kandidaat-huurders behorende tot die doelgroep via een lokaal toewijzingsreglement. De onderhuurders moeten voldoen aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarde. De huurprijs wordt bepaald zoals voor een gewone, sociale verhuring;
   
 2. de tijdelijke opvang van personen die in een noodsituatie verkeren, voor zover die opvang niet langer dan vier maanden duurt. De huurprijs wordt overeengekomen tussen de huisvestingsmaatschappij en de verhurende instelling. Deze huurprijs mag niet hoger zijn dan de marktwaarde van de woning en niet lager dan de helft van diezelfde marktwaarde. Indien de opvang onverwacht langer dan vier maanden zou duren en de onderhuurder voldoet aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarde voor sociale verhuring, dan dient de verhurende instelling de huurprijs te herberekenen alsof het een gewone, sociale verhuring betrof. Indien deze herberekening voordeliger is voor de onderhuurder, dient deze met terugwerkende kracht toegepast te worden vanaf het begin van het huurcontract;
   
 3. het vermijden van leegstand in afwachting van renovatie, door verhuring met contracten van bepaalde duur. De huurprijs wordt overeengekomen tussen de huisvestingsmaatschappij en de verhurende instelling. Deze huurprijs mag niet hoger zijn dan de marktwaarde van de woning, en niet lager dan de helft van diezelfde marktwaarde;
   
 4. het onderbrengen van gemeenschapsvoorzieningen in het kader van de leefbaarheid. De huurprijs wordt overeengekomen tussen de huisvestingsmaatschappij en de verhurende instelling. Deze huurprijs mag niet hoger zijn dan de marktwaarde van de woning, en niet lager dan de helft van diezelfde marktwaarde.

Er kan ook verhuurd worden aan:

 • huisbewaarders;
 • personen met een ondersteunende functie die de leefbaarheid en sociale veiligheid kunnen bevorderen.

In deze gevallen wordt de huurprijs bepaald zoals voor een gewone sociale verhuring.

Voor meer informatie kan u terecht bij de huisvestingsmaatschappijen.